Medisinstudium i Stavanger?

Stavangerregionen er ambisiøs og initiativrik, og det er mye å lære av dette. Universitetet i Bergen har i en årrekke brukt Stavanger Universitetssykehus som en viktig og god læringsarena for medisinstudentene våre. Vi har omtrent 30 professorer, amanuenser og lektorer ansatt i Stavanger, og studentene gir dem et godt skussmål.

Det er derfor ikke overraskende når kollegene våre ved SUS spiller inn til oss et forslag om Stavanger som en vesentlig større læringsarena enn dagens situasjon. Utgangspunktet deres er en tenkt situasjon med utvidelse av studiekapasiteten i Bergen med 50 nye studenter per år. Stavanger ønsker å ta mest mulig ansvar for de siste tre årene av studiet for disse 50 nye studentene. Vår utfordring med et slikt tall er at vi ikke har noen signaler fra Kunnskapsdepartementet om en slik utvidelse av studiekapasiteten. På den andre siden kan det være fornuftig å gi beskjed til bevilgende myndigheter at vi har både vilje og kapasitet på Vestlandet til mer klinisk læring for flere studenter.

Vi ønsker flere ting samtidig. Viktig for vårt samfunnsoppdrag og oppfølgning av Samhandlingsreformen vil være mer praksis i allmennmedisin og kommunehelsetjeneste. Stavanger tilbyr først og fremst sykehustjeneste.

Dernest ønsker vi at våre lærere skal drive aktiv forskning. Her må vi se mulighetene for samordning av forskningsgrupper på hele Vestlandet som en mulighet som kan utnyttes bedre. Store pasientgrupper vil gi bedre kvalitet på klinisk forskning. Det vil være et krav fra vår side at våre ansatte i Stavanger og Bergen forsker sammen og ikke hver for seg. Nabolandene våre spisser de medisinske forskningsmiljøene til færre og sterkere medisinske fakulteter. Hvis vi tenker på samme måten må Vestlandet fungere som en enhet. Da vil vi også ha mulighet for å være et reelt medisinsk tyngdepunkt i Norge.

Vi må fjerne forestillingen om at Vestlendinger ikke kan samarbeide!

 

Dekan Nina Langeland

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *