Når er legen ferdig? Den vanskelige turnusen.

 

Turnuslegen er en institusjon i norske kommuner, særlig litt utenfor de større byene. «Kandidaten» har ikke vært fullt så bra som den fastLegee kommunelegen, men la gå – hun eller han har vært ung, vennlig og imøtekommende, og har hatt ferske kunnskaper å komme med. Og kanskje det også har vært litt forståelse for at unge leger trenger litt trening i jobben før de fullt ut får sitt godkjenningsstempel.

Nå skal «kandidaten» bort, og jobbene som turnuslege skal være som andre jobber – bare nederst på rangstigen. Legene skal nå få sin autorisasjon med det samme de er ferdige med studiene, og det er ikke nødvendig med turnustjeneste først. Helse- og omsorgsdepartementer har vedtatt denne endringen, og turnusen skal nå være en vanlig jobb som man må søke på som andre stillinger, og arbeidsgiverne må velge blant alle søkerne til jobben. Turnustjeneste vil kreves for å få jobb som fastlege, eller i andre legestillinger i kommunene. Turnus blir også sannsynligvis en obligatorisk første del av spesialistutdannelsene, slik at det bare er turnusstillingene man kan få på sykehus når man er nyutdannet. Det ser ut til å bli slik at man som nyutdannet med autorisasjon kan arbeide privat, men ikke i det offentlige helsevesenet.

Det er et par problemer her. Det ene er at dette gjøres uten at medisinstudiene i utgangspunktet endres – og studiene har frem til nå forutsatt hele 18 måneders turnustjeneste før man regnet med at det var forsvarlig å gi autorisasjon. Hittil har vi altså ment at det var nødvendig med 18 måneders veiledet praksis for å være kvalifisert som lege, mens nå – med bokstavelig talt et pennestrøk – skal kvalifikasjonene være gode nok umiddelbart etter studiet.

Det andre problemet er at det fortsatt er mye færre slike jobber enn det er søkere. Antall plasser i turnusordningen har ikke øket i takt med økningen i antall ferdige medisinstudenter som har hatt behov for plass. Dette skyldes i stor grad en betydelig økning av antall studenter som tar medisinutdanningen i utlandet – både norske og utenlandske studenter. Dermed har det dannet seg en økende kø inn i turnusordningen, slik at flere og flere har måttet vente en periode fra de var ferdige med studiet til de kunne begynne på turnustjenesten. Endringene i turnussystemet fører ikke til en økning i Baffled Medical Professional With Health Questionkapasiteten.

Disse endringene har nok kommet fordi EU/EØS har laget et regelverk som sier at en autorisasjon fra ett land er gyldig i de andre landene i systemet. Siden noen land i EU-systemet gir autorisasjon rett etter medisinstudiet, kan ikke vi i Norge diskriminere våre egne studenter, og vi kan ikke kreve turnustjeneste for de som kommer fra utlandet før de får norsk autorisasjon.

Det er sannsynlig at det vil komme svært mange søknader om turnusjobb til de mest populære kommunene og sykehusene, og det kan bli utfordrende for arbeidsgiverne når de skal velge blant søkerne. Karaktersystemer er svært forskjellige ved de forskjellige universitetene i Norge og Europa, og noen gir bare vurderingen «bestått». Antagelig vil andre momenter bli avgjørende i stor grad, slik som attester, forskning, aktiviteter utenom studiene, interesser og tillitsverv. Det blir altså ikke flere turnusstillinger – det vil bare bli noen andre som ikke får turnustjeneste, og uten noen som helst sikkerhet for å få den senere. Man vil også neste gang konkurrere om jobbene sammen med alle som søker – og i mellomtiden må man finne arbeid utenom det offentlige helsevesenet.

I medisinstudiet må vi nå legge mer vekt på praksis og kvalitetssikring av praksis, og på å sikre evnen til å ta selvstendig ansvar. Heldigvis er både vi og studentene fornuftige mennesker, så dette skal nok gå bra. Likevel er det formelle viktig når vi snakker om ansvaret som lege, og vi påtar oss enda en betydelig del av ansvaret når vi utdanner leger som får autorisasjon direkte. Vi vil gjerne ha ryddighet i dette ansvaret. Det trengs både tid og ressurser for å tilpasse oss en svært ny virkelighet.

Pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringen kan du lese her.

 

 

Visedekan for utdanning, Arne Tjølsen

Tj lsen Arne (825)

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *