Månedlige arkiver: april 2013

Kroner på liv og død

Dilemma

 

Kor mange kroner er tre ekstra levemånader verdt?

Behandling av føflekkreft er omstridt.  Helsedirektoraret si ekspertgruppe sa først nei til å inkludere medikamentet Ipilimumab i retningslinjene, deretter ja.  Sidan sa helsedirektøren nei, før departementet sa ja til behandling i kombinasjon med eit forskingsopplegg.

Viktig og vanskeleg sak

Den er viktig fordi den går langt i å antyde konkret kor mykje styresmaktene kan tenke seg å betale for folk si helse, og kan gje presedens for nye saker. Den er vanskeleg fordi dei ulike kriteria som skal leggast vekt på (Prioriteringsforskrifta) trekk i svært ulike retningar.

Les videre