Forskerhjelpen står klar

Før ferien hadde vi Forskningsrådet på besøk, med møter hvor vi ble oppfordret til å søke prosjekter med EU-finansiering. EU har mange finansieringsordninger. Vi er svært stolte av at Pål Rasmus Njølstad var førstemann fra fakultetet som fikk det prestisjetunge ERC Advanced Grant i fjor. Vi håper også at noen av de yngre talentene skal lykkes i ERC Starting Grant konkurransen. Det som det er fokus på i øyeblikket, er den nye EU-satsingen Horizon 2020. Hvordan skal vi lykkes i å nå opp der?

For å hjelpe de som ønsker å søke, har vi hatt svært gode erfaringer med bruk at forskningsrådgivere. Mange kjenner Sumathi Subramaniam-Håvik som med hell har oppfordret forskere ved fakultetet til å søke, og som har vært en viktig suksessfaktor ved flere søknader. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på arbeidet hennes. Nå har vi tilsatt flere, først Corina Guder som startet i vår, og flere kommer.

Likevel, det er få som søker EU midler. Per i dag er forskere hos oss involvert i 20 ulike EU-prosjekt. Vi vet fra erfaringer fra våre naboland at det er en sterk sammenheng mellom antall søknader og antall innvilgede prosjekt. Det betyr at flere bør søke, da vil flere få tilslag. Hvorfor er det likevel så få som søker?

Jeg tror mange tenker at de ikke har sjanse til å nå opp, at det er en svært byråkratisk og tidkrevende prosess og søke, og at det dermed er bortkastet tid. Vel, noe byråkrati er det nok, men det er altså god hjelp å få med flere deler at søknaden, blant annet med budsjettering og form på søknaden.

Videre er tilslagsprosenten klart høyere enn ved NFR søknader, faktisk har vi over 20% av EU-søkerne som lykkes når de søker!

En viktig erfaring for yngre forskere som lurer på om dette er noe for dem, kan være å delta i aktiviteter knyttet til nettverksbygging, deltakelse i forskjellige arbeids og rådgivningsgrupper, og også å være ekstern reviewer i EU-programmer. Dette gir en unik innsikt i prosessene og det innebærer mye læring om hvordan søknader bør skrives og hvilke momenter som vektlegges.

Når du kontaktes av forskningsrådgiverne våre, ta deg tid til en samtale. Tenk gjennom hvem du ønsker å samarbeide med, og stol på at du er bedre enn du tror du er! Mange avslag på søknader, noe som alle etter hvert opplever, må ikke få oss til å tro at vi er dårlige, det sier bare noe om hvor konkurranseutsatt forsknings-verden er. Når du lykkes, er det Europamesterskapet du lykkes i, og kvalitetsstempelet desto større. Det var få som trodde vi skulle få Sentre for Fremragende Forskning til fakultetet, og nå har vi fått to og er partner i en tredje. Jeg vet at vi har flere tilsvarende gode miljø ved fakultetet, det er god plass til at flere lykkes.

Så ta kontakt med forskningsrådgiverne på fakultetet, spør hvilke muligheter som finnes, og få dem med på å lete etter utlysninger som passer akkurat din forskning!

 

Dekan Nina Langeland

Langeland, Nina-effekt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *