StudentBEST i vest

Helsefagstudenter i Bergen ønsker å starte opp med tverrfaglig akuttmedisinsk teamtrening, studentBEST.

LegeSist måned inviterte en arbeidsgruppe bestående av medisinstudenter fra Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS) og Ferdighetssenteret ved UiB/Haukeland Universitetssykehus ulike representanter fra helsefagutdanningene i Bergen til et tverrfaglig samarbeidsmøte. Hensikten var å skape dialog hos ledelsen for de ulike helseprofesjonene, og få legeutdanningen ved det medisinsk-odontologiske fakultet, sykepleieutdanningen på de tre høgskolene samt sykepleie-videreutdanning i anestesi til å samarbeide om et tverrfaglig teamtreningskurs, såkalt StudentBEST.

StudentBEST er basert på «Stiftelsen BEST: Bedre og systematisk teamtrening» sine prinsipper om at tverrfaglig teamtrening bedrer ledelse, kommunikasjon og samarbeid rundt behandling av alvorlig skadde personer.

Arbeidsgruppa for StudentBEST har fått god respons og støtte fra de som arrangerer StudentBEST i Oslo. Der har kurset vært en del av utdannelsen og obligatorisk for legestudenter og anestesisykepleiestudenter, samt frivillig for sykepleiestudenter. De fikk til en avtale på dekannivå siden 2009 og det ble obligatorisk fra 2010.

Prosjektet har vært prøvd ut i Bergen tidligere, i 2010, men prosjektet har ikke fått skikkelig fotfeste her i vest. Det gjenstår å få samlet ledelsen ved de ulike institutt innen helsefag og overbevise dem om at dette er et positivt og lærerikt moment i utdanningen for de ulike studentene.

Tilbakemeldinger fra studentdeltagerne er utelukkende av positiv karakter. Det å bli eksponert for pasientcaser, utfordret på praktiske ferdigheter, samarbeid, kommunikasjon og ledelse skjer ikke så ofte ellers i løpet av studietiden, og studentene gir tydelig tilbakemelding om at dette er noe de vil ha mer av.

På møtet ble det introduksjon og informasjon om studentkurset i Oslo av BAMS-leder Einar Kaarstein og en introduksjon til BEST av Guttorm Brattebø, en av styrelederne i BEST og seksjonsleder for Akuttmedisinsk Seksjon. Videre fulgte dialog og idemyldring blant de oppmøtte og til slutt fikk studentene prøve seg i rollene under mottak av to hardt skadde pasienter – utfordrende og spennende!

Håpet er at dette initiativet vil resultere i et kurs undervisningsledelsene også ønsker å få inn i læreplanene.

Mer informasjon om BEST får du her.

Leder i BAMS, Einar Kaarstein

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *