Månedlige arkiver: september 2014

Kompetansekrav og ny forskrift for akuttmedisinske tenester

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Vil ny forskrift for akuttmedisinske tenester gjere andre enn allmennlegar kompetente for legevakt aleine, spør professor i allmennmedisin, Steinar Hunskår (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Det skal lagast ny forskrift for dei akuttmedisinske tenestene både i føretaka og i kommunane, og høyringsfristen for å kommentere departementet sitt forslag var midt i september. I forslaget vert det fremja klare kompetansekrav til kven som skal ha kunne legevakt aleine; spesialistar i allmennmedisin og allmennlegar med godkjend 3-årig rettleiing er vaktkompetente, medan turnuslegar ikkje er det.

Les videre