Månedlige arkiver: oktober 2014

Hurra for NTNU og Moser’ne!

Vi hadde ikke trodd det kunne skje: Nobel-pris i medisin til norske forskere, og endog til for arbeid utført i Norge! Jeg er nesegrus av beundring for Edvard og May-Britt Moser. Noen av dere husker kanskje Edvard sin Søren Falch-forelesning i BB-bygget for tre år siden.

Nobelprisvinnerene. Foto: NTNU

Inspirerende og imponerende.

Hvorfor er dette viktig for oss? Jeg er sikker på at denne Nobelprisen gir hele den medisinske og helsefaglige forskningen i Norge et formidabelt løft. Mange forskere får mer selvtillit, og vil nå tørre å heve ambisjonene for forskningen sin.

Det er ikke tilfeldig at Moser’ne er ved NTNU, og ikke tilfeldig at NTNU lykkes. Dekan Stig Slørdahl har sagt at ambisjonen deres er å bli like god som MOF ved UiB. Nå er det motsatt, vi må bli like gode som NTNU!

Så, har vi talenter hos oss i 35-40-45 års alderen som kan nå dit? Jeg mener ubetinget ja, hvis de får mer selvtillit, blir dristigere, og får støtte fra miljøene rundt seg og fra UiB. Vi må tørre å satse på de beste, og gi dem  muligheter. Talentene, sammen med forskningsgruppelederne deres, må aktivt gjøre det de kan for å tiltrekke seg flere talenter fra andre deler av verden. Eksempel på muligheter jeg vil peke på for å nå dit er de fireårige BMS stipendene, som er en veldig god mulighet for å rekruttere talenter utenfra.

Plutselig kan Norge bli sett som et attraktivt land å utvikle verdensledende forskning. Også i Bergen.

Gratulerer NTNU, dere er best! 

Dekan Nina Langeland

Dekan Nina Langeland