Forfatterarkiv: Marion

Hurra for NTNU og Moser’ne!

Vi hadde ikke trodd det kunne skje: Nobel-pris i medisin til norske forskere, og endog til for arbeid utført i Norge! Jeg er nesegrus av beundring for Edvard og May-Britt Moser. Noen av dere husker kanskje Edvard sin Søren Falch-forelesning i BB-bygget for tre år siden.

Nobelprisvinnerene. Foto: NTNU

Inspirerende og imponerende.

Hvorfor er dette viktig for oss? Jeg er sikker på at denne Nobelprisen gir hele den medisinske og helsefaglige forskningen i Norge et formidabelt løft. Mange forskere får mer selvtillit, og vil nå tørre å heve ambisjonene for forskningen sin.

Det er ikke tilfeldig at Moser’ne er ved NTNU, og ikke tilfeldig at NTNU lykkes. Dekan Stig Slørdahl har sagt at ambisjonen deres er å bli like god som MOF ved UiB. Nå er det motsatt, vi må bli like gode som NTNU!

Så, har vi talenter hos oss i 35-40-45 års alderen som kan nå dit? Jeg mener ubetinget ja, hvis de får mer selvtillit, blir dristigere, og får støtte fra miljøene rundt seg og fra UiB. Vi må tørre å satse på de beste, og gi dem  muligheter. Talentene, sammen med forskningsgruppelederne deres, må aktivt gjøre det de kan for å tiltrekke seg flere talenter fra andre deler av verden. Eksempel på muligheter jeg vil peke på for å nå dit er de fireårige BMS stipendene, som er en veldig god mulighet for å rekruttere talenter utenfra.

Plutselig kan Norge bli sett som et attraktivt land å utvikle verdensledende forskning. Også i Bergen.

Gratulerer NTNU, dere er best! 

Dekan Nina Langeland

Dekan Nina Langeland

Auget som ser og ei skandaløs kyr

Du kan lese til du blir blå, men hjerna huskar best det du har sett med eigne auge.

Når eg seier følgande: «ei mengde punkt som har samme avstand til eit punkt – punktet kallast sentrum og avstanden frå sentrum og til kanten kallast for radius». Kva tenker du då? Hjå meg blir det blankt i minst eit par sekund, må eg vedgå.

Les videre

Business and pleasure

Neste år kan eg feire 15 år i arbeidslivet, eit ganske omflakkande sådan. Altså, eg var i NRK i 11 år, men var vel innom eit ti-tals redaksjonar der. I min noverande jobb er eg til stadighet innom ulike institutt, senter og forskingsmiljø. Og det har slått meg igjen og igjen – steike ta kor ulike kulturane er på dei forskjellige plassane.

Les videre

StudentBEST i vest

Helsefagstudenter i Bergen ønsker å starte opp med tverrfaglig akuttmedisinsk teamtrening, studentBEST.

LegeSist måned inviterte en arbeidsgruppe bestående av medisinstudenter fra Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS) og Ferdighetssenteret ved UiB/Haukeland Universitetssykehus ulike representanter fra helsefagutdanningene i Bergen til et tverrfaglig samarbeidsmøte. Hensikten var å skape dialog hos ledelsen for de ulike helseprofesjonene, og få legeutdanningen ved det medisinsk-odontologiske fakultet, sykepleieutdanningen på de tre høgskolene samt sykepleie-videreutdanning i anestesi til å samarbeide om et tverrfaglig teamtreningskurs, såkalt StudentBEST.
Les videre

-Ta parti med livet

 

Fakultetet arrangerte nyleg internasjonal dag, og fekk besøk av ein alltid engasjert Mads Gilbert. «Solidaritet eller suppekjøken», var tittelen på foredraget hans. Eg hengte meg på, tok ein prat og skreiv denne artikkelen:

-Dette blir brutalt. Det blir smertefullt. Det blir provoserande, og de kjem til å bli rasande på meg.

Slik opna Mads Gilbert sitt foredrag til medisinstudentane. -Mitt mål er at de skal gå herfrå meir uroa enn då de kom inn. For det er grunn til å vere uroa.

Mads Gilbert har mange ballar i lufta. Han er klinikkoverlege for Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssjukehuset Nord-Norge (UNN), samt professor i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø. Gilbert har i mange år vore engasjert i solidaritetsarbeid i Palestina, og reiser ofte ned for å drive medisinsk solidaritetsarbeid på palestinske sykehus i Gaza. Gilbert og kollegaen Erik Fosse vart kjende namn internasjonalt då dei i 2009 rapporterte frå Shifa-sjukehuset under Gaza-krigen. Den gongen vart over 1400 palestinarar og 13 israelarar drepne, og utanlandske journalister vart nekta innpass til Gaza av israelske styresmakter. Dei to legane vart difor nokon av dei svært få vestlege vitna til krigshandlingane, og vart intervjua av media over heile verda. Begge fekk Fritt Ords honnør for sine skildringar frå byen, og boka deira «Øyne i Gaza» vart ein bestseljar i Noreg og er oversett til seks språk..

Les videre

Sexy legar og sure legar

Eg har hatt mange legar. Sjuk har eg sjeldan vore, men rastlaus til tusen. Då blir det mykje flytting, og dermed nye fastlegar. Eg har hatt dyktige legar som kan sjarmere ein stein, legar som har god humor og også ein og annan Dr. Steamy. Kan ikkje nekte for det, altså. Men eg har også møtt på legar som er arrogante, øser ut av seg latinske ord utan å komme med ei forklaring, og har særs dårleg tid (noko dei ikkje legg skjul på). Ja, og så han tyske som på bryskaste kvasi-norsk kalla meg ei stor pingle når eg klynka litt. Og det kan eg skrive under på, at det han dreiv på med ikkje var vidare behageleg. Ikkje var han flink til det heller.

Les videre