Forfatterarkiv: ninalangeland

Ventetiden over for studentlokaler

Overlege Danielsens Hus, UiB

Overlege Danielsens Hus, UiB

Hurra!

I går var jeg sammen med MOSU-leder Eivind Valestrand på møte med viserektor Oddrun Samdal. Og nå kan vi sprette champagnen: Hun lovet penger til å sette i stand studentlokalene i Overlege Danielsens Hus! Studentene har mast og mast, og vi har sagt som sant er at vi ikke har penger. Vi hadde nesten gitt opp, derfor var det jubel da pengene kom.

Stor jubel for penger til opprusting av studentlokaler. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Stor jubel for penger til opprusting av studentlokaler. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Det er bevilget 2,8 millioner til prosjektet. Vi må se hvor langt vi får dette til å strekke, det er flere gode prosjekter for trivsel for studentene. I tillegg til arealene i ODH, har vi sett på muligheter både når Studia flytter fra kjelleren i BB bygget, og vi har sett på studenthuset Gade, som rommer mange muligheter hvis det vedlikeholdes godt. Studentene involveres nå i planleggingen sammen med Eiendomsavdelingen. Gode lokaler i Overlege Danielsens Hus blir det, uansett!

Dekan Nina Langeland

Dekan Nina Langeland

Forskerhjelpen står klar

Før ferien hadde vi Forskningsrådet på besøk, med møter hvor vi ble oppfordret til å søke prosjekter med EU-finansiering. EU har mange finansieringsordninger. Vi er svært stolte av at Pål Rasmus Njølstad var førstemann fra fakultetet som fikk det prestisjetunge ERC Advanced Grant i fjor. Vi håper også at noen av de yngre talentene skal lykkes i ERC Starting Grant konkurransen. Det som det er fokus på i øyeblikket, er den nye EU-satsingen Horizon 2020. Hvordan skal vi lykkes i å nå opp der?

Les videre

Medisinstudium i Stavanger?

Stavangerregionen er ambisiøs og initiativrik, og det er mye å lære av dette. Universitetet i Bergen har i en årrekke brukt Stavanger Universitetssykehus som en viktig og god læringsarena for medisinstudentene våre. Vi har omtrent 30 professorer, amanuenser og lektorer ansatt i Stavanger, og studentene gir dem et godt skussmål.

Det er derfor ikke overraskende når kollegene våre ved SUS spiller inn til oss et forslag om Stavanger som en vesentlig større læringsarena enn dagens situasjon. Utgangspunktet deres er en tenkt situasjon med utvidelse av studiekapasiteten i Bergen med 50 nye studenter per år. Stavanger ønsker å ta mest mulig ansvar for de siste tre årene av studiet for disse 50 nye studentene. Vår utfordring med et slikt tall er at vi ikke har noen signaler fra Kunnskapsdepartementet om en slik utvidelse av studiekapasiteten. På den andre siden kan det være fornuftig å gi beskjed til bevilgende myndigheter at vi har både vilje og kapasitet på Vestlandet til mer klinisk læring for flere studenter.

Les videre

Omdømme

 

Under doktorpromosjonen i  januar ble det presentert en interessant avhandling av Hogne Sataøen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Avhandlingen ble også omtalt i en artikkel i Bergens Tidende dagen etter. Sataøen hadde studert omdømmehåndtering i norske sykehus. Det har vokst fram kommunikasjons- og informasjonsavdelinger ved nær sagt alle norske sykehus de siste ti årene. Dette er ledd i sykehusenes strategiske arbeid. Sykehusenes omdømme skal sikres, men det kommer likevel ukentlig historier i aviser om leger og andre som bruker media som kanal når de er uenig i sykehusenes prioriteringer. En del av disse sykehusansatte som går ut i media føler seg kneblet av egen arbeidsgiver, hvor det er krav om at sykehuset skal framstå med en samlet stemme og en enhetlig profil.

Les videre