Kategoriarkiv: Akuttmedisin

Kompetansekrav og ny forskrift for akuttmedisinske tenester

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Vil ny forskrift for akuttmedisinske tenester gjere andre enn allmennlegar kompetente for legevakt aleine, spør professor i allmennmedisin, Steinar Hunskår (illustrasjonsfoto: Colourbox).

Det skal lagast ny forskrift for dei akuttmedisinske tenestene både i føretaka og i kommunane, og høyringsfristen for å kommentere departementet sitt forslag var midt i september. I forslaget vert det fremja klare kompetansekrav til kven som skal ha kunne legevakt aleine; spesialistar i allmennmedisin og allmennlegar med godkjend 3-årig rettleiing er vaktkompetente, medan turnuslegar ikkje er det.

Les videre

StudentBEST i vest

Helsefagstudenter i Bergen ønsker å starte opp med tverrfaglig akuttmedisinsk teamtrening, studentBEST.

LegeSist måned inviterte en arbeidsgruppe bestående av medisinstudenter fra Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS) og Ferdighetssenteret ved UiB/Haukeland Universitetssykehus ulike representanter fra helsefagutdanningene i Bergen til et tverrfaglig samarbeidsmøte. Hensikten var å skape dialog hos ledelsen for de ulike helseprofesjonene, og få legeutdanningen ved det medisinsk-odontologiske fakultet, sykepleieutdanningen på de tre høgskolene samt sykepleie-videreutdanning i anestesi til å samarbeide om et tverrfaglig teamtreningskurs, såkalt StudentBEST.
Les videre