Kategoriarkiv: Helseøkonomi

Vanleg diagnose – mindre verdt?

Bør staten verdsette helsa høgare til pasientar som det er få av? Eller bør det vere ei samla vurdering av kor alvorleg sjukdommen er, kor effektivt den kan behandlast og om meirkostnadene er rimelege i forhold til nytten, som bestemmer refusjonsprioriteringane?

Les videre