Kategoriarkiv: Internasjonalt arbeid

Hurra for NTNU og Moser’ne!

Vi hadde ikke trodd det kunne skje: Nobel-pris i medisin til norske forskere, og endog til for arbeid utført i Norge! Jeg er nesegrus av beundring for Edvard og May-Britt Moser. Noen av dere husker kanskje Edvard sin Søren Falch-forelesning i BB-bygget for tre år siden.

Nobelprisvinnerene. Foto: NTNU

Inspirerende og imponerende.

Hvorfor er dette viktig for oss? Jeg er sikker på at denne Nobelprisen gir hele den medisinske og helsefaglige forskningen i Norge et formidabelt løft. Mange forskere får mer selvtillit, og vil nå tørre å heve ambisjonene for forskningen sin.

Det er ikke tilfeldig at Moser’ne er ved NTNU, og ikke tilfeldig at NTNU lykkes. Dekan Stig Slørdahl har sagt at ambisjonen deres er å bli like god som MOF ved UiB. Nå er det motsatt, vi må bli like gode som NTNU!

Så, har vi talenter hos oss i 35-40-45 års alderen som kan nå dit? Jeg mener ubetinget ja, hvis de får mer selvtillit, blir dristigere, og får støtte fra miljøene rundt seg og fra UiB. Vi må tørre å satse på de beste, og gi dem  muligheter. Talentene, sammen med forskningsgruppelederne deres, må aktivt gjøre det de kan for å tiltrekke seg flere talenter fra andre deler av verden. Eksempel på muligheter jeg vil peke på for å nå dit er de fireårige BMS stipendene, som er en veldig god mulighet for å rekruttere talenter utenfra.

Plutselig kan Norge bli sett som et attraktivt land å utvikle verdensledende forskning. Også i Bergen.

Gratulerer NTNU, dere er best! 

Dekan Nina Langeland

Dekan Nina Langeland

-Ta parti med livet

 

Fakultetet arrangerte nyleg internasjonal dag, og fekk besøk av ein alltid engasjert Mads Gilbert. «Solidaritet eller suppekjøken», var tittelen på foredraget hans. Eg hengte meg på, tok ein prat og skreiv denne artikkelen:

-Dette blir brutalt. Det blir smertefullt. Det blir provoserande, og de kjem til å bli rasande på meg.

Slik opna Mads Gilbert sitt foredrag til medisinstudentane. -Mitt mål er at de skal gå herfrå meir uroa enn då de kom inn. For det er grunn til å vere uroa.

Mads Gilbert har mange ballar i lufta. Han er klinikkoverlege for Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssjukehuset Nord-Norge (UNN), samt professor i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø. Gilbert har i mange år vore engasjert i solidaritetsarbeid i Palestina, og reiser ofte ned for å drive medisinsk solidaritetsarbeid på palestinske sykehus i Gaza. Gilbert og kollegaen Erik Fosse vart kjende namn internasjonalt då dei i 2009 rapporterte frå Shifa-sjukehuset under Gaza-krigen. Den gongen vart over 1400 palestinarar og 13 israelarar drepne, og utanlandske journalister vart nekta innpass til Gaza av israelske styresmakter. Dei to legane vart difor nokon av dei svært få vestlege vitna til krigshandlingane, og vart intervjua av media over heile verda. Begge fekk Fritt Ords honnør for sine skildringar frå byen, og boka deira «Øyne i Gaza» vart ein bestseljar i Noreg og er oversett til seks språk..

Les videre