Kategoriarkiv: Omdømme

Omdømme

 

Under doktorpromosjonen i  januar ble det presentert en interessant avhandling av Hogne Sataøen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Avhandlingen ble også omtalt i en artikkel i Bergens Tidende dagen etter. Sataøen hadde studert omdømmehåndtering i norske sykehus. Det har vokst fram kommunikasjons- og informasjonsavdelinger ved nær sagt alle norske sykehus de siste ti årene. Dette er ledd i sykehusenes strategiske arbeid. Sykehusenes omdømme skal sikres, men det kommer likevel ukentlig historier i aviser om leger og andre som bruker media som kanal når de er uenig i sykehusenes prioriteringer. En del av disse sykehusansatte som går ut i media føler seg kneblet av egen arbeidsgiver, hvor det er krav om at sykehuset skal framstå med en samlet stemme og en enhetlig profil.

Les videre