Kategoriarkiv: Uncategorized

Kroner på liv og død

Dilemma

 

Kor mange kroner er tre ekstra levemånader verdt?

Behandling av føflekkreft er omstridt.  Helsedirektoraret si ekspertgruppe sa først nei til å inkludere medikamentet Ipilimumab i retningslinjene, deretter ja.  Sidan sa helsedirektøren nei, før departementet sa ja til behandling i kombinasjon med eit forskingsopplegg.

Viktig og vanskeleg sak

Den er viktig fordi den går langt i å antyde konkret kor mykje styresmaktene kan tenke seg å betale for folk si helse, og kan gje presedens for nye saker. Den er vanskeleg fordi dei ulike kriteria som skal leggast vekt på (Prioriteringsforskrifta) trekk i svært ulike retningar.

Les videre

Medisinstudium i Stavanger?

Stavangerregionen er ambisiøs og initiativrik, og det er mye å lære av dette. Universitetet i Bergen har i en årrekke brukt Stavanger Universitetssykehus som en viktig og god læringsarena for medisinstudentene våre. Vi har omtrent 30 professorer, amanuenser og lektorer ansatt i Stavanger, og studentene gir dem et godt skussmål.

Det er derfor ikke overraskende når kollegene våre ved SUS spiller inn til oss et forslag om Stavanger som en vesentlig større læringsarena enn dagens situasjon. Utgangspunktet deres er en tenkt situasjon med utvidelse av studiekapasiteten i Bergen med 50 nye studenter per år. Stavanger ønsker å ta mest mulig ansvar for de siste tre årene av studiet for disse 50 nye studentene. Vår utfordring med et slikt tall er at vi ikke har noen signaler fra Kunnskapsdepartementet om en slik utvidelse av studiekapasiteten. På den andre siden kan det være fornuftig å gi beskjed til bevilgende myndigheter at vi har både vilje og kapasitet på Vestlandet til mer klinisk læring for flere studenter.

Les videre