Er uskikkelige studenter uskikket? Er studenter med vanskeligheter vanskelige?

Fra tid til annen ser vi i media at en lege får kritikk, og noen ganger blir det satt i gang prosesser for at legen skal miste autorisasjonen. Slike saker kan forekomme innenfor alle yrkene i helsevesenet. Det kan dreie seg om dårlig evne til kommunikasjon eller empati, manglende respekt for pasientene, krenkende atferd og liten grad av selvinnsikt, uaktsomhet og uansvarlighet, eller medikament- eller stoffmisbruk. Ofte får vi inntrykk av at den enkelte kan hende ikke burde ha valgt et slikt yrke. Og kanskje vi burde ha oppdaget dette mens de studerte?

Les videre

Omdømme

 

Under doktorpromosjonen i  januar ble det presentert en interessant avhandling av Hogne Sataøen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Avhandlingen ble også omtalt i en artikkel i Bergens Tidende dagen etter. Sataøen hadde studert omdømmehåndtering i norske sykehus. Det har vokst fram kommunikasjons- og informasjonsavdelinger ved nær sagt alle norske sykehus de siste ti årene. Dette er ledd i sykehusenes strategiske arbeid. Sykehusenes omdømme skal sikres, men det kommer likevel ukentlig historier i aviser om leger og andre som bruker media som kanal når de er uenig i sykehusenes prioriteringer. En del av disse sykehusansatte som går ut i media føler seg kneblet av egen arbeidsgiver, hvor det er krav om at sykehuset skal framstå med en samlet stemme og en enhetlig profil.

Les videre